Facebook - Twitter - Instagram og andre Sosiale Medier

Facebook Annonsering

God målretting og budbasert betalingsmodell gjør Facebook til en potensiell lønnsom kanal for din bedrift. Synlighet hjelper deg å komme i gang med annonsering på Facebook.

Vi kan styre din Facebook konto, annonsere for deg og følge opp. Har du andre sosiale medier som din bedrift ønsker å være synlige på, som feks Twitter og Instagram konto gjør vi det samme der.

Facebook_boks

Dybde målretting

Facebook byr på helt unike muligheter for målretting. Fordi brukerene selv har oppgitt informasjon, kan du målrette annonsene basert på segmenter som:

  • Kjønn
  • Alder
  • Bosted
  • Sivilstatus
  • Interesser
  • Remarketinglister

Det betyr at du kan vise annonser kun til kvinner mellom 25 og 35  år, bor i Oslo , og er interessert i trening.

Daglig budsjett

En viktig fordel ved annonsering på Facebook, er at du har stor kontroll over kostnadene knyttet til annonseringen. Du kan endre budsjettet på kort tid og tilpasse det til om du kjører kampanjer eller andre markedsføringstiltak.

Mange muligheter for målretting, sammen med en budbasert betalingsmodell, gjør at forholdene ligger godt til rette for å skape lønnsomhet.

Du setter et daglig budsjett som Facebook følger. Du kan også stoppe annonseringen eller endre budsjett når du vil